Povezava Minimax in Saopnet POS

Vzpostavitev povezave

Spletno aplikacijo Minimax lahko sedaj povežemo z blagajniškim programom Saopnet POS. 

Znotraj Saopnet POS aplikacije kliknemo na polje "izdelaj ključ", kodo pa nato kopiramo in prilepimo znotraj Minimaxa. Vzpostavitev povezave uredimo prek menija za urejanje nastavitev , s klikom na polje "Saopnet POS". 

 

 

Minimax lahko ob vnosu kode javi opozorilo. Opozorilo ne preprečuje vzpostavitve povezave, ampak samo obvešča o morebitni razliki znotraj nastavitev.

Podatki davčne številke in statusa DDV morajo biti znotraj obeh aplikacij enaki. 

 

Povezava se vzpostavi takoj ob potrditvi ustreznosti podatkov.

Določanje poslovalnic:

Minimax preveri podatke znotraj povezane organizacije Saopnet in na osnovi blagajniških zaključkov prepiše podatke o blagajnah Saopnet POS.

Prepisani blagajni je potrebno v Minimax-u določiti ustrezno poslovalnico, v kolikor poslovalnice nimamo, jo odpremo kot novo. Pri vnosu poslovalnice lahko določamo samo poslovalnici vrste Količinska maloprodaja.

S klikom na Prenos artiklov v Minimax se sproži sinhronizacija artiklov v Minimax.

Obraten prenos podatkov, torej s klikom na gumb Prenos artiklov v "Saopnet POS", pa se artikli prenesejo v Saopnet aplikacijo.

Klik na gumb Prenos blagajniških zaključkov povzroči prepis iztržkov in razbremenitev zalog iz programa Saopnet.

Klik na gumb Odstrani povezavo, prekine vez med Minimaxom in Saopnet POS-om.

  • POZOR! Ponovna vzpostavitve povezave , ponovno prenese vse podatke, ki smo jih vnašali v Saopnet POSu.

 

Kaj program naredi?

Ob vnosu in potrditvi vseh podatkov, se v trenutku vzpostavi vez med Saopnet POS aplikacijo in Minimaxom.

 

 

 

 

Kategorije: