Povezava izdanega računa z vrednostno maloprodajo

 

Nastavitev se navezuje na izstavitev izdanega računa vezanega na vrednostno maloprodajo.

  • Če na računu izberemo vrsto analitike tipa »Vrednostna maloprodaja«, se z izstavitvijo računa samodejno naredi promet »Negotovinska prodaja« v vrednostni maloprodaji.
  • V tem primeru se na potrjenem računu ne prikaže gumb »Razbremenitev zalog«.

 

Več o vrednosti maloprodaji.