Povezava dnevnega iztržka z blagajno

 

Meni Dnevni iztržek je povezan z menijem blagajne. Če na dnevnem iztržku izberemo Polog v blagajno, se bo samodejno pripravil blagajniški izdatek v blaganiškem dnevniku na dan dnevnega iztržka.

Postopek vnosa podatkov

1. Iz menija izberemo Poslovanje > Dnevni iztržek.

2. Kliknemo na Nov.

3. Vnesemo podatke o dnevnem iztržku.

4. Vnesemo Gotovino v EUR.

5. Polog v blagajno za domačo DE: izberemo iz seznama: dnevni iztržek.

6. Polog v blagajno za tuje DE: izberemo iz seznama: dnevni iztržek.

7. V primeru tuje DE vnesemo podatke pod Gotovina v tuji DE.

8. Kliknemo Potrdi.

 

Kaj program naredi?

Program pripravi dnevni iztržek in promet blagajne znotraj istoimenskega menija.

Kategorije: