Povečana delovna doba nad 25 let za ženske

 

Dodatek za delovno dobo za ženske se od dopolnjenih 25 let delovne dobe povečuje za dodatnih 0,25 %.

To pomeni, da je odstotek za vsako dopolnjeno leto nad 25 let delovne dobe 0,75 %, za prejšnja leta pa ostane 0,5 %.

 

Za pravilen obračun povečane delovne dobe pri plači je potrebno:

1. V Šifrantu delavcev pri posamezni delavki označimo spol: ženski (pri moških se ta faktor ne povečuje).

2. Delavka mora imeti tudi ustrezno vpisano delovno dobo (datum zaposlitve v tej organizaciji in delovna doba pred to zaposlitvijo).

3. Na obračunu plač v urejanju obračunskih podatkov izberemo Ostali podatki.

4. Prikažejo se dodatna polja, kjer v polje % dodatka za delovno dobo za ženske nad 25 let delovne dobe vpišemo vrednost 0,25.

 

Pri obračunu plače se bo pri delavkah, ki imajo več kot 25 let delovne dobe in imajo vnesene vse navedene nastavitve, upošteval dodatek na delovno dobo v višini 0,5 % za prvih 25 let in po 0,75 % za vsa nadaljnja leta delovne dobe.