Poslovna uspešnost

 

Navodilo se nanaša na obračun Poslovne uspešnosti.

 

1. Na prvem koraku obračuna plače izberemo vrsto obračuna Poslovna uspešnost.

 

 

2. Vpišemo datum izplačila za obračun in izplačilo.

3. Vpišemo Znesek nagrade za poslovno uspešnost. Vpisani bruto znsek se bo predlagal vsem delavcem na obračunu.

  • Na podlagi višine zneska se lahko pripravita dva REK-1 obrazca.

 

4. Kliknemo Shrani.

5. S klikom Naprej obračunu predlaga vse delavce, po potrebi uredite znesek višine poslovne uspešnosti.

6. Kliknemo Potrdi.

7. Kliknemo Shrani.

8. S klikom na naprej se nagrade obračunajo in pripravijo  se izpisi dokumentov.

9. Kliknemo Zaključi obračun .

 

 

Kaj program pripravi?

Program pripravi:

- temeljnico,

- plačilne naloge,

- plačilne listine,

- rekapitulacijo

- ter za namene poročanja o izplačilih dela plače za poslovno uspešnost, program pripravi dva Rek-1 obrazca:

  • 1151 Del plače za poslovno uspešnost, nad zneskom določenim v 44. čl. ZDoh-2
  • 1152 Del plače za poslovno uspešnost v znesku, ki se ne všteva v davčno osnovo

Na REK-1 obrazcu z oznako vrste dohodka 1151 delodajalci poročajo o delu plače za poslovno uspešnost, ki presega 100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Od tega dohodka se obračuna in plača akontacija dohodnine in prispevki za socialno varnost.

Na REK-1 obrazcu z oznako vrste dohodka 1152 delodajalci poročajo o delu plače za poslovno uspešnost v znesku do 100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Od tega dohodka se obračunajo in plačajo prispevki za socialno varnost, ne pa tudi akontacija dohodnine.