Pošiljanje predračuna ali računa po e-pošti

 

Izdane predračune ali račune lahko pošiljamo preko e-pošte neposredno iz Minimaxa kot priponko v pdf formatu.

Na izstavljenem predračunu ali računu kliknemo na gumb Pošlji po e-pošti.

Odpre se okno za pripravo sporočila.

1. V Polju Za > program upošteva e-naslov iz Šifranta stranke v kolikor imamo podatek vnesen na polju Stiki.

Sicer vnesemo ročno podatek.

- v polje Za vnesemo e-naslov in ime osebe ( Stik lahko shranimo. Podatek program prepiše na stranko. Pri naslednem pošiljanju ga lahko ponovno izberemo.)

- s klikom na znak + > Program omogoča vnos in pošiljanje na več e-naslovov

2. Kp > dodana kljukica pošlje kopijo računa na naš e-poštni naslov

3. Zadeva > program samodejno prepiše št. dokumenta.

4. Vsebina: vsebino sporočila program samodejno predlaga iz sistema, katerga lahko poljubno uredimo.

5. Priponke : lahko pošiljamo:

- obstoječe priponke : možnost imamo, da obstoječe priponke ne pošiljamo ( to uredimo s klikom na kljukico na koncu priponke).

- dodamo nove priponke:  prek gumba Dodaj priponko (novih priponk program ne shranjuje)

Omejitev velikosti priponk je 3MB.

Če imamo izstavljen dokument v tujem jeziku, program pripravi zadevo, vsebino, besedilo vsebine in opombo v izbranem tujem jeziku.