Pošiljanje plačilne liste delavcu po e-pošti

 

Plačilne liste lahko delavcem pošiljamo po elektronski pošti.

Zaradi občutljiviih podatkov se plačilne listi pošiljajo v ZIP datoteki, ki jo prejemnik odklene z geslom. Kot geslo lahko določimo davčno številko, rojstni datum ali poljubno geslo.

E-poštni naslov delavca in geslo nastavimo v šifrantu delavcev ali pri pošiljanju plačilne liste na obračunu plač.

 

Pošiljanje plačilne liste po e-pošti

Prejem plačilne liste

 

 

Pošiljanje plačilne liste po e-pošti

 

1. Izberemo meni > Plače > Obračun plač.

2. Izvedemo vse tri korake obračuna plače.

3. Po zaključku obračuna v zgornji vrstici kliknemo na  gumb Pošlji plačilne liste po e-pošti.

4. Pri koraku Izbor vrstic se prikaže seznam delavcev, ki so vključeni v obračun.  Program prikaže podatke o elektronski pošti in geslu za posameznega delavca, ki jih lahko uredimo.

Podatke za pošiljanje po e-pošti program posodobi tudi v šifrantu delavcev.

5. S kljukico označimo delavce, ki jim želimo plačilno listo poslati po e-pošti.

6. S klikom na gumb Naprej se prikaže seznam izbranih delavcev.

 

 

7. Na naslednjem koraku uredimo  Zadevo in Vsebino e-poštnega sporočila, ki bosta enaka za vse delavce.

8. S klikom na Naprej se odpre odločitveno okno, kjer izberemo V redu in plačilne liste se pošljejo prejemnikom.

9. Na zadnjem koraku program prikaže poročilo o uspešnosti pošiljanja posameznih list.

 

Večkratno pošiljanje plačilnih list

Pri vsakem nadaljnem pošiljanju plačilnih list program na prvem koraku (izbor vrstic) prikaže datum, čas in mail, na katerega je bila že poslana plačilna listina.

 

Prejem plačilne liste

1. Plačilno listo prejme zaposleni na mail. Datoteka se pošlje v ZIP datoteki.

2. Klikne na mapo.

3. Vpiše geslo, s katerim se odpre plačilna lista v PDF formatu.

Kategorije: