Posebnosti pri obračunu plače za voznike v mednarodnem prometu

 

Za obdobja od 01.01.2018 dalje se spremeni poročanje o povračilih stroškov (dnevnice, prevoz , prenočišča) in sicer ločeno za povračila stroškov službene poti ter ločeno za povračila stroškov delavcev, napotenih na delo v tujino.

 

1. Izberemo meniju > Plače > Obračun plač.

2. Na drugem koraku izberemo delavca, ki je voznik v mednarodnem prometu.

3. V kolikor je potrebno, uredimo ure rednega dela.

4. Po spustnem seznamu izberemo vrsto izplačila  - napoteni delavci,

5. Vnesemo enote in znesek.

6. Program na podlagi izbranega povračila, zapiše znesek v ustrezno polje v analitičnem delu REK 1 obrazca (B06c, B06č, B06d, B06e).

7. Zaključimo obračun in oddamo REK1 obrazec.

 

 

 

 

 

Kaj program pripravi?

Program pripravi REK 1 obrazec in zneske zapiše v ustrezna polja v analitičnem REK obrazcu.