Posebnosti knjiženja prejetih računov pri obračunu DDV po plačani realizaciji

 

Pri "navadnih" davčnih zavezancih se ob knjiženju prejetega računa izdela avtomatična knjigovodska temeljnica, ki že vključuje tudi ustrezne zapise v davčne evidence.

 

Pri zavezancih, ki DDV obračunavajo na podlagi plačane realizacije, pa se mora obveznost za DDV zapisati v davčne evidence šele z dnem plačila.

 

Na podlagi nastavitev, da DDV obračunavamo po plačani realizaciji, Minimax pri knjiženju prejetih računov upošteva določene posebnosti.

 

Datum za DDV na temeljnici prejetega računa

 

Datum za DDV določa, v katerem davčnem obdobju bo prejeti račun knjižen.

V primeru vodenja DDV-ja po plačani realizaciji program pripravi temeljnico s podatki za DDV, brez vpisanega podatka Datum za DDV. To pomeni, da je prejeti račun sicer zapisan v knjigovodskih evidencah, v davčnih pa še ne.

 

 

Pri zapiranju (knjiženju) plačil tega prejetega računa, program na temeljnici prejetega računa pripravi dodaten zapis s podatki za DDV, kjer je vpisan Datum za DDV.

Če je (delnih) plačil več, nastane za vsako plačilo nov zapis, pri čemer je znesek plačila razdeljen na ustrezno osnovo in znesek DDV-ja, Datum za DDV pa je enak datumu plačila.

 

 

Ročen vnos datuma za ddv po plačani realizaciji

 

1. Če želimo ročno dodati datum (zapirati) plačila izberemo na temeljnici, ki ima vrstico ddv brez datuma za ddv (terjatev), ki je s knjižbo povezana gumb Označi kot plačano.

2. Vnesemo datum in vrednost plačila.

3.  Izberemo V redu.

Program pripravi novo vrstico za ddv z datumom in zneskom .

 

 

Posebni primeri prejetih računov, kjer ne velja DDV po plačani realizaciji

 

1. Prejeti račun za predplačilo program zapiše podatke v DDV evidence na podlagi datuma prejema predplačila.

2. Prejeti račun za samoobdavčitev: tak račun se v DDV zabeleži na podlagi datuma opravljanja storitve, če je obdobje DDVja že zaključeno, program poknjiži račun na podlagi datuma prejema računa.

3. Računi, ki nimajo DDV-ja (izbrani odhodki kot oproščeni): program račun poknjiži v obračun DDV-ja na podlagi datuma prejema računa.

V teh primerih pri knjiženju prejetega računa na temeljnici vpiše tudi Datum za DDV, kar pomeni, da je račun že takoj vpisan v davčne evidence.