Posebnosti knjiženja izdanih računov pri obračunu DDV po plačani realizaciji

 

Pri "navadnih" davčnih zavezancih ob knjiženju izdanega računa program pripravi avtomatično knjigovodsko temeljnico, ki že vključuje tudi ustrezne zapise v davčne evidence.

Pri zavezancih, ki DDV obračunavajo na podlagi plačane realizacije, pa terjatev za DDV pripravi zapis datuma v davčne evidence šele z dnem plačila.

Na podlagi nastavitev obračuna DDV po plačani realizaciji, Minimax pri knjiženju izdanih računov upošteva določene posebnosti.

 

 

Datum za DDV na temeljnici (podatki za DDV)

Datum za DDV določa, v katerem davčnem obdobju bo izdani račun knjižen.

V primeru vodenja DDV-ja po plačani realizaciji program pripravi temeljnico s podatki za DDV, brez vpisanega podatka Datum za DDV. To pomeni, da je izdan račun sicer zapisan v knjigovodskih evidencah, v davčnih pa še ne.

Pri zapiranju (knjiženju) plačil tega izdanega računa, program na temeljnici izdanega računa pripravi dodaten zapis s podatki za DDV, kjer je vpisan Datum za DDV.

Če je (delnih) plačil več, pripravi za vsako plačilo nov zapis, pri čemer je znesek plačila razdeljen na ustrezno osnovo in znesek DDV-ja, Datum za DDV pa je enak datumu plačila.

 

 

Ročen vnos datuma za ddv po plačani realizaciji

 

1. Če želimo ročno dodati datum (zapirati) plačila izberemo na temeljnici, ki ima vrstico ddv brez datuma za ddv (terjatev), ki je s knjižbo povezana gumb Označi kot plačano.

2. Vnesemo datum in vrednost plačila.

3.  Izberemo V redu.

Program pripravi novo vrstico za ddv z datumom in zneskom .

 

 

Posebni primeri izdanih računov, za katere ne velja DDV po plačani realizaciji

 

1. Izdani račun za predplačilo : program zapiše podatke v DDV evidence na podlagi datuma prejema predplačila.

2. Izdani računi, ki nimajo DDV-ja (to so računi, na katerih so izbrani artikli s stopnjo DDVja > oproščeno): program zapiše podatke v DDV evidence na podlagi datuma opravljanja storitve.

V teh primerih pri knjiženju izdanega računa na temeljnici vpiše tudi Datum za DDV, kar pomeni, da je račun že takoj vpisan v davčne evidence.