Poračun preveč plačanega regresa za zaposlenega, kateri je prekinil delovno razmerje

 

V primeru, da smo zaposlenem izplačali previsok znesek regresa za letni dopust in jim moramo bruto znesek regresa poračunati, naredimo tako, da v  modulu dvostavno knjigovodstvo ročno uredimo temlejnico, kjer zmanjšamo znesek regresa za določenega zaposlenega.

Poračun zneskov

Zaposlenim moramo preveč izplačan znesek regresa odbiti. To lahko storimo pri plači (če imamo še kakšno izplačilo), sicer pa morajo zaposleni znesek nakazati na TRR organizacije. Preveč plačan znesek dohodnine odbijemo pri prvi naslednji plači.

 

Kako uredite Rek-1 obrazec?

Ker v primeru negativnega poračuna regresa eDavki ne sprejmejo negativnega Rek obrazca, moramo Rek obrazec, ki smo ga oddali ob prvem izplačilu regresa, ročno popraviti. To izvedemo neposredno na strani eDavkov. Med Dokumenti izberemo Vloženi dokumenti ter med vsemi vloženimi dokumenti poiščemo Rek obrazec od regresa. Najlažje ga dobimo tako, da v stolpcu Podrobnosti poiščemo šifro 1090, ki predstavlja regres za letni dopust.

Kliknemo na povezavo v stolpcu Številka. Odpre se oddani obrazec. Pred poljem Popravek na puščici izberemo V – popravek s povečanjem oz. znižanjem obveznosti ter nato kliknemo na Popravek.

Popraviti moramo tako podatke na zbirnem obrazcu, kot podatke na zaposlenih, katerim smo poračunali znesek regresa. Najbolje je, da si za popravek podatkov na zbirnem obrazcu iz programa Obračuna plač natisnemo zbirni obrazec, ki bo vseboval negativne zneske.

 

Te zneske potem odštejemo od zneskov, ki jih imamo na Rek obrazcu na eDavkih. Za popravek podatkov na individualnih podatkih (po posameznih zaposlenih) pa podatke spremenimo npr. na osnovi obračunskih listov zaposlenih.
Ko uredimo vse podatke, Rek obrazec ponovno oddamo s klikom na Oddaj vlogo.

 

Kategorije: