Popravljanje datuma izplačila po potrditvi plač

 

Na potrjenem obračunu plače lahko naknadno spremenimo datum izplačila neto plače in prispevkov.

Kliknemo na gumb Spremeni datum izplačila.

1. Vnesemo Datum izplačila.

2. Vnesemo Datum izplačila dajatev.

3. S klikom na Potrdi z dokumenti se pripravijo novi plačilni nalogi, REK obrazci in vsi ostali dokumenti.

 

Kategorije: