Pokazatelji

 

Pokazatelji prikazujejo poslovanje po mesecih in zbirno kot poslovni izid in bilanca stanja. Omenjeno lahko preverimo znotraj menija "Poslovanje" -> "Pokazatelji".

  • Določimo lahko, ali bomo upoštevali vse temeljnice, s tem tudi še nepoknjižene, ali bomo upoštevali samo poknjižene temeljnice.
  • Kljukica v okencu Potrjene pomeni, da se bodo upoštevale samo poknjižene temeljnice.
  • Prikaz je mogoč v denarni enoti ali v tisoč denarnih enotah.

 

Pomembno!

Pokazateljev za Poslovanje > Pokazatelji uporabnik ne more poljubno nastavljati, ker so vpisani sistemsko.

 

 

 

 

Kategorije: