Poenostavljeno knjiženje maloprodaje preko prejetega računa brez namenskega programa

 

Pri vnosu takega prejetega računa je potrebno izbrati odhodek, ki ima za povezavo oznako »Zaloga blaga – nepovezana maloprodaja«.

Pomembno je, da se konto, ki ga določimo na odhodku, uporablja za knjiženje nabavne vrednosti.

 

1. Vnesemo prejeti račun od dobavitelja.

2. V polju  Analitika, izberemo Analitko, katero smo predhodno vpisali v šifrantu analitik.

3. V polju odhodek, izberemo odhodek, ki ima povezavo Zaloga blaga – nepovezana maloprodaja, se na računu odprejo ustrezna dodatna polja:

 

Poleg podatkov o »Osnovi« in »Znesku DDV« se pojavijo dodatna vnosna polja za:

  • Prodajno vrednost
  • DDV od prodajne vrednosti
  • Nabavno vrednost
  • Razliko v ceni

 

Podatka o prodajni vrednosti in DDV-ju vnesemo, nabavna vrednost in razlika v ceni pa se prepišeta oziroma samodejno izračunata.

4. Potrditev računa sproži izdelavo temeljnice, kjer so zneski, ki smo jih vnesli na računu, ustrezno poknjiženi.

  • Prodajna vrednost na kontu 6630
  • DDV od prodajne vrednosti na kontu 6640
  • Nabavna vrednost na kontu 6590
  • Razlika v ceni na kontu 6690

 

 

Kategorije: