Poenostavljen izdan račun

 

Znotraj programa Minimax lahko pripravimo tudi "Poenostavljene račune".

 

Nastavitve

Poenostavljene račune je mogoče pripravljati samo v primeru, ko imamo urejene nastavitve za davčno potrjevanje računov.

1. V meniju Nastavitve pod Listine izberemo Številčenje dokumentov.

2. Izberemo gumb Nov.

3. Pri listinah izberemo številčenje, ki se uporablja za davčno potrjevanje računov.

4. V polju Enostaven račun dodamo kljukico.

5. V polju Stranka izberemo stranko (končni potrošnik).

Načeloma za stranko izberemo končnega potrošnika, saj je to tip stranke, kateremu je ta izpis računa v osnovi namenjen. Stranka, ki jo izberemo na vnosu številčenja se bo samodejno predlagala za izbrano številčenje na vnosu računa. 

6. V kolikor bomo pretežno tiskali poenostavljene račune, je smiselna izbira možnosti "Naj se predlaga", da se bo ob vsakem vnosu novega računa samodejno predlagalo številčenje in posledično tudi stranka na računu.

 

Vnos računa

Pri vnosu izdanega računa je potrebno izbrati ustrezno Številčenje (v kolikor nismo določili možnosti "Naj se predlaga" v okviru nastavitev številčenja).

 

Tiskanje

Z izstavitvijo računa ter klikom na gumb "Natisni", se bo na osnovi nastavitev številčenja in izbranega načina plačila pripravil izpis poenostavljenega računa:

 

Nastavitve tiskanja poenostavljenega računa

1. Znotraj menija nastavitve organizcije izberemo nastavitev izpisa.

2. Izberemo nastavitev izpisa, kjer klikom na izpis izdanega računa, katerega uporabljamo za pripravo poenostavljenega računa (načeloma gre za izpis "standardno - izdan račun"), uredimo način tiskanja ter uredimo širino papirja in velikost pisave.

 

 

Način tiskanja

  • Način tiskanja HTML je vezan samo na uporabo brskalnika Google Chrome. Pri tem je pomembno, da uredimo nastavitev tiskanja "brez robov" in izberemo tiskanje z največjo dolžino papirja.
  • Izbira načina tiskanja prek PDF pa velja za vse ostale brskalnike. Pri nastavitvah tiskanja nujno izberemo opcijo "actual size". 

 

Širina papirja in velikost pisave

  • Če uporabljamo tiskalnik s širino papirja 8 cm, priporočamo velikost pisave 10.
  • Pri tiskalnikih s širino papirja 6 cm, pa izberemo velikost pisave 9.

 

Kaj program pripravi?

Pri knjiženju poenostavljenega računa se terjatve knjižijo na podlagi avtomatičnih kontov:

  • gotovina na konto 1090
  • kartica na konto 1652
  • drugo na kotno 1650
  • neopredeljeno na konto 1209