POS račun

 

Znotraj programa Minimax lahko pripravimo tudi enostavne ali POS račune.

 

Nastavitve

Pos račune je mogoče pripravljati samo v primeru, ko imamo urejene nastavitve za davčno potrjevanje računov.

1. V meniju Nastavitve pod Listine izberemo Številčenje dokumentov.

2. Pri listinah kliknemo na številčenje, ki se uporablja za davčno potrjevanje računov.

3. Kliknemo Uredi.

4. V polju POs račun dodamo kljukico.

5. V kolikor bomo pretežno tiskali POS račune, dodamo kljukico pri  Naj se predlaga, > pri vnosu novega računa bo program samodejno predlagal številčenje za davčno potrjevanje.

 

Vnos računa

Pri vnosu izdanega računa izberemo ustrezno Številčenje za davčno potrjevanje. (v kolikor nismo določili možnosti Naj se predlaga v okviru nastavitev številčenja).

 

Tiskanje

Z izstavitvijo računa s klikom na gumb Izstavi in Natisni, se bo na osnovi nastavitev številčenja in izbranega načina plačila pripravil izpis POS računa:

 

Nastavitve tiskanja POS računa

1. V meniju Nastavitve > Izpisi .

2. Izberemo nastavitev izpisa, kjer klikom na izpis Izdanega računa, katerega uporabljamo za pripravo POS računa (načeloma gre za izpis standardno - izdan račun), uredimo tiskanje glave > Besedilo (obvezno) ter uredimo širino papirja in velikost pisave.

 

Kaj program pripravi?

 

Pri knjiženju POS računa se terjatve knjižijo na podlagi avtomatičnih kontov:

  • gotovina na konto 1090
  • kartica na konto 1652
  • drugo na kotno 1650
  • neopredeljeno na konto 1209