Podjetje je postalo zavezanec za DDV, kar smo v programu popravili. Na izpisu ta sprememba ni upoštevana.

 

Nastavitve za izpise dokumentov niso odvisne od sprememb v nastavitvah organizacije (sprememba statusa za DDV, spremembe sedeža organizacije, transakcijskih računov in podobno). 

V tem primeru popravimo podatke, ki program upošteva na izpisih dokumentov.

1. V meniju > Nastavitve  > izberemo Izpisi.

2. Kliknemo Splošne Nastavitve.

3. Izberemo Uredi.

  • V splošnih nastavitvah izpisov določamo podatke v glavi in nogi dokumentov, kjer imamo običajno vpisane podatke o podjetju (naslov, kontaktni podatki, številka TRR, ID za DDV in podobno) – in veljajo za vse vrste dokumentov.

4. Uredimo podatke in kliknemo Shrani.

Sprememba bo upoštevana na vseh novih dokumentih.

Če želimo, da bo sprememba upoštevana na že potrjenih dokumentih, jih prekličemo in znova potrdimo.

Na vsaki vrsti izpisa nato določimo, kateri podatki iz splošnih nastavitev bodo na izpisanem dokumentu upoštevani oz prikazani.