Podatki na UPN so natisnjeni izven vnosnih polj

 

Pri tiskanju izdanega računa z UPN obrazcem se besedilo ne natisne točno v predpisna polja.

Preverite nastavitve za tiskanje - ne sme biti označeno, da se samodejno prilagaja velikost ali postavitev strani.