Plačilni nalogi - Obveznosti do delavca

 

Na podlagi knjiženih obveznosti do delavcev, za katere se nalogi ne pripravljajo samodejno (materialni, potni stroški…) lahko izdelamo plačilne naloge.  

Če imamo v nastavitvah za določeni konto označeno, da se delavec lahko vnaša ali da je vnos delavca obvezen podatek, so na tem kontu knjižbe vezane na delavca.

 

V Plačilnih nalogih s klikom na gumb Obveznosti do delavcev, dobimo pregled salda po kontih in po delavcih.

 

Kaj program naredi?

  • S klikom na Predlagaj izplačilo vsem se skupna obveznost na kontu prenese v polje Za obračun, zneske pa lahko popravljamo.
  • S klikom na Shrani se pripravijo plačilni nalogi za tiste delavce, kjer je znesek za obračun večji od nič.

 

Kategorije: