Plačilni nalogi

 

V Plačilnih nalogih se zbirajo vsi nalogi, ki se avtomatično pripravijo na podlagi vnosa prejetih računov, obračuna plač in drugih osebnih prejemkov in obračuna DDV.

Naloge lahko seveda vnašamo tudi sami.

V plačilnih nalogih:

  • vnašamo plačilne naloge,
  • izdelamo naloge za plačilo obveznosti do delavcev, 
  • urejamo pripravljene naloge,
  • združimo naloge, ki imajo enak TRR prejemnika,
  • pripravimo datoteke za prenos nalogov (UPN) v aplikacije za elektronsko bančništvo, 
  • tiskamo naloge na obrazec UPN,
  • v arhivu pregledujemo opravljena plačila in
  • brišemo naloge.

Iz menija izberemo Banka > Plačilni nalogi.

Osnovni ukazi

Nov – vnesemo nov plačilni nalog.

Arhiv plačilni nalogov – program naloge, ki jih vključimo v datoteko za prenos v spletno banko ali jih natisnemo, prenese v arhiv plačilnih nalogov. Tja se prenesejo tudi nalogi, ki jih brišemo.

Obveznost do delavca – če imamo na kontu knjižbe, ki so vezane na delavca, in obstaja nek saldo, lahko izdelamo naloge za plačilo teh obveznosti.

Izberi vse – odkljukajo se vsi nalogi. Označeni nalogi se upoštevajo, kadar naloge brišemo, združujemo, pripravimo datoteko za prenos v spletno banko, tiskamo. Pod tabelo je seštevek nalogov, ki so označeni.

Opusti vse – odznačimo trenutno izbrane naloge.

Brisanje nalogov – če naloge zbrišemo, se prestavijo v Arhiv nalogov, od koder jih lahko vrnemo ali pa dokončno zbrišemo.

Združi naloge z enakim TRR - program pripravi zbirni nalog za posamezne naloge, ki vsebujejo isti transakcijski račun

Izvoz v banko – pripravimo datoteko za prenos v spletno banko (velja za s kljukico izbrane naloge).

Tiskanje – izbrane naloge lahko natisnemo na obrazec UPN (velja za s kljukico izbrane naloge).

Kategorije: