Plačilna lista – prikaz datuma zaposlitve, skupne delovne dobe in dopusta

 

Za izpis plačilne liste lahko določimo ali se podatki o datumu zaposlitve, osnovni plači, skupni delovni dobi in dopustu prikažejo na izpisu ali pa ne.

Podatki o dopustu na plačilni listi se prikazujejo glede na nastavitve dopusta na delavcu.

Na prvem koraku obračuna plač izberemo gumb Uredi nato pri Opisu na tiskanju določimo, kateri izbrani dodatni podatki naj se prikažejo na plačilni listi:

1. Izpis delovne dobe in datum zaposlitve (plačilna lista)

2. Izpis dopusta (plačilna lista)

3. Izpis osnovne plače (plačilna lista)

 

 

Prikaz datuma zaposlitve in skupne delovne dobe in dopusta: