Plačilna lista – prikaz datuma zaposlitve, skupne delovne dobe in dopusta

 

Za izpis plačilne liste lahko določimo, da se podatki o datumu zaposlitve in skupni delovni dobi, osnovni plači ter dopustu prikažejo na izpisu.

Podatki o dopustu na plačilni listi se prikazujejo glede na nastavitve dopusta na delavcu.

Na prvem koraku obračuna plač izberemo gumb Uredi.

V zavihku Ostali podatki določimo kateri izbrani dodatni podatki naj se prikažejo na plačilni listi:

1. Izpis delovne dobe in datum zaposlitve (plačilna lista)

2. Izpis dopusta (plačilna lista)

3. Izpis osnovne plače (plačilna lista)

 

 

Prikaz datuma zaposlitve in skupne delovne dobe, osnovne plače in dopusta na izpisu plačilne liste: