Oznaka na izdanem računu, da gre za kompenzacijo

 

Minimax omogoča enostavni pregled nad računi, kjer je dogovorjena medsebojna kompenzacija.

1. Vnesemo izdani račun za kupca.

2. V polju Osnova za račun vnesemo "KOMPENZACIJA".

3. Za pregled računov, ki imajo na ta način vpisano besedilo »KOMPENZACIJA«, kliknemo na zapis napedno iskanje na osnovni preglednici izdanih računov.

4.  V polje Osnova za račun vnesemo besedilo »KOMPENZACIJA« ter kliknemo Najdi. Program izpiše seznam vseh računov, ki v opisu vsebujejo to besedo.