Osebni karton delavca

 

Osebni karton delavca natisnemo preko šifranta delavcev.

 

Osebni karton delavca

1. Postavimo se v  Šifranti   delavci.

2. Izberemo Ime in priimk delavca.

3. Izberemo Osebni karton.

4. Vpišemo leto, za katero želimo izpis osebnega kartona.

5. Kliknemo Pripravi izpis.

6. Odpremo pripravljen dokument.

Na dokumentu so podatki prikazani po obračunskih vrsticah po mesecih, ter zbirni seštevek vseh mesecev skupaj za posamezno leto.

 

Podatke na osebnem kartonu primerjamo z obračuni Plač.

 

1. Iz menija  Plače  Obračun plač.

2. Kliknemo na Zbir plač.

3. Vnesemo ali izberemo iz spustnega seznama Delavca.

4. Vnesemo Datum od do.

5. Izberemo Analitiko iz spustnega seznama.

6. Označimo Samo potrjeni, če želimo upoštevati samo potrjene obračune.

7. Kliknemo na gumb Najdi.

Program prikaže zbirne podatke za izbrane parametre.