Organizacija ima izbrano napačno vrsto organizacije in kontni načrt

 

Ko smo odprli novo organizacijo, smo izbrali napačno vrsto organizacije in zato imamo neustrezen kontni načrt.

Izbira vrste organizacije ne vpliva samo na kontni načrt, ampak tudi na način knjiženja za posamezno vrsto organizacije, ki ima svoje posebnosti.

Vrste organizacije naknadno ne morete popraviti. Organizacijo je potrebno brisati (trajen izbris) jo vnesti ponovno.

Navodila za izbris organizacije.

Pri novem vnosu bodite pozorni na vrsto organizacije.

Kategorije: