Oprostitev plačevanja prispevkov delodajalca za osebe, mlajše od 30 let, za prvih 24 mesecev

 

S 1.1.2016 se omenjena oprostitev ukinja.

Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV) uvaja spodbude za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb.

Zakon pravi, da je delodajalec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas z brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, ki je najmanj tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, za prvih 24 mesecev zaposlitve oproščen plačila prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti.

Pri vnosu delavca je potrebno, da na delavcu pri vrsti zaposlitve Zaposlen delavec izberemo subvencijo Zaposlitev osebe mlajše od 30 let po ZIUPTDSV ter vnesemo datum začetka sedanje zaposlitve po 1.11.2013.

S to nastavitvijo se pri obračunu plače ne bodo obračunali prispevki delodajalca za naslednjih 24 mesecev.

Kategorije: