Opozorilo pri združevanju nalogov: »Med nalogi so tudi zbirni plačilni nalogi«.

 

Pri združevanju nalogov z istim TRR se prikaže opozorilo, ki preprečuje združitev.

Razlog: Med izbranimi nalogi so tudi taki, ki so že bili združeni v zbirni nalog.

Rešitev: Izločite jih iz izbire (v polju Namen plačila imajo zapisano »Zbrini nalog«) in preostale navadne naloge boste lahko združili. 

 

 

 

 

 

Kategorije: