Opozorilo pri elektronski izmenjavi: Računa ne morete preklicati, ker je bil avtomatično poslan dobavitelju, ki ga je že sprejel

 

Želite preklicali izdan račun, vendar se vam je na ekranu pojavilo naslednje obvestilo: Računa ne morete preklicati, ker je bil avtomatično poslan dobavitelju, ki ga je že sprejel.

  1. Opozorilo se je pojavilo, ker imate v šifrantu strank za kupca izbrano opcijo, da temu kupcu pošiljate račune elektronsko. Zato račun ob izdaji avtomatsko posreduje prejemniku računa.
  2. Na strani kupca se ta račun avtomatsko potrdi. 

 

Kako lahko ukrepate? 

  1. Za popravke račune se morate dogovoriti s kupcem, da račun prekliče,
  2. S preklicem računa pri kupcu se bo status računa v vašem sistemu spremenil (dobi status osnutka),
  3. V statusu "osnutek" lahko račun popravite, uredite ali izbrišete,
  4. Ko boste račun ponovno izstavili, se bo kupcu med osnutke njegovih prejetih računov zapisal popravljeni račun,
  5. Če boste račun izbrisali, med prejetimi računi pri kupcu ne bo več tega osnutka.

 

Več o elektronski izmenjavi računov si lahko preberete v Elektronska izmenjava računov znotraj programa Minimax.