Omejevanje pravic uporabnikom

 

V kolikor želimo omejevati pravice za delo in pregled podatkov uporabnikom plačnika, lahko pravice določamo na vstopni strani v meniju Plačnik.

 

V vrsitci izberemo  izberemo Uporabniki , nato pa pri želenem uporabniku povezavo Organizacije v preglednici uporabnikov:

Odpre se preglednica organizacij, kjer imamo znotraj preglednice pri posamezni organizaciji povezavo Pravice.

Po izboru povezave Pravice, se odpre seznam pravic, kjer lahko s pomočjo gumba Uredi določamo pravice za pregled in obdelovanje podatkov znotraj izbrane organizacije.