Odpiranje nove organizacije

 

Ob prvi registraciji plačnika se avtomatično odpre organizacija plačnika - torej organizacija, ki ste jo izbrali pri registraciji v Minimax.

Nove organizacije lahko dodaja administrator plačnika na spodaj opisani način:

 • na vstopni strani programa Minimax dodajamo novo organizacijo preko gumba Nov  
 • kjer izberemo organizacijo iz javne baze.
 • V iskalniku lahko iščemo podatke organizacije po davčni številki, nazivu ali TRR računu.
 •  Če organizacije ni na seznamu, vpišemo podatke ročno.

 

Vnos nove organizacije:

 • Izberemo vrsto organizacije: gospodarska družba, zasebnik, kmečno gospodinstvo, pravne osebe zasebnega prava, društvo.

 

Pozor!  Izbira vrste organizacije in Leto začetka vodenja poslovanja v Minimaxu je dokončna in po potrditvi je ne moremo več spreminjati !

 • naziv,
 • naslov,
 • pošta in kraj
 • določimo zavezanca za ddv, davčno številko,
 • Leto začetka vodenja poslovanja v Minimaxu (izberemo lahko tekoče ali preteklo leto)
 • Prepis kontov in pokazateljev iz organizacije:

 

Imamo dve možnosti:

- za novo organizacijo lahko uporabimo splošni kontni načrt sistema Minimax, ki ga lahko naknadno urejamo.

- Če pa imamo v Minimaxu že kakšno organizacijo z urejenim kontnim načrtom, ga lahko kopiramo. Izberemo jo na seznamu in kontni načrt se prepisal na novo organizacijo. (Program ponudi samo organizacije iste vrste. )

 • podatke shranimo

 

 

 

Dostop uporabnikov plačnika do nove organizacije

Ko dodamo novo organizacijo, uporabniki plačnika (delavci v računovodskem servisu)  prejmejo avtomatično dostop do nove organizacije.

Za vsakega uporabnika plačnika posebej določimo ali lahko obdeluje podatke te organizacije.

Uporabnikom plačnika uredimo dostop do te organizacije na naslednji način.

Če bi zaradi nove organizacije in s tem povečanega obsega dela istočasno moralo dostopati več uporabnikov plačnika kot imamo sedaj število licenc plačnika, lahko število licenc preprosto povečamo.
Navodilo za določanje licenc.
 

Dostop uporabnikov organizacije do nove organizacije

Z določitvijo števila licenc smo določili, koliko uporabnikov organizacije lahko naenkrat dostopa do te organizacije.

Uporabnikov organizacije je lahko več, kot je licenc.

Dodajanje uporabnikov organizacije (v podjetju, stranki servisa)

Kategorije: