Odbitni delež DDV

 

Društva in nekatere druge organizacije morajo pri upoštevanju vstopnega DDV upoštevati odbitni delež. Za samodejni obračun moramo najprej urediti nastavitve obdobij za odbitni delež DDV.

 

Izberemo organizacijo nato  uredimo Nastavitve > Odbitni delež DDV:

 

  • dodajamo novo obdobje za odbitni delež DDV,
  • urejamo obdobja za odbitni delež DDV in
  • brišemo obdobja za odbitni delež DDV.

 

Novo obdobje za odbitni delež DDV vnesemo samo, če se spremeni status.

 

Nastavitev odbitnega deleža DDV

1. Kliknemo na Nov.

2. Vnesemo datum v polje Velja od, ki predstavlja začetni datum upoštevanja odbitnega deleža

3. V polje Velja do vpišemo končni datum upoštevanja odbitnega deleža.

4. Vnesemo Odstotek, ki predstavlja vrednost odbitnega deleža.

Primer: če lahko upoštevamo 80 % vhodnega DDV, 20 % pa ga ne smemo upoštevati, v to polje vnesemo 80.

Program bo pri prejetih računih samodejno upošteval odbitni del DDV-ja glede na vpisani odstotek v tem polju.

Neodbitni DDV zvišuje znesek stroška, odhodka, osnovnega sredstva, zaloge …

V vsaki temeljnici prejetega računa je spodaj ločeno prikazano, kolikšna vrednost DDV se upošteva kot odbitni vhodni DDV in kolikšna vrednost DDV se ne upošteva.

5. Kliknemo na gumb Shrani ali Shrani in nov, če želimo nadaljevati z vnosom novih obdobij za odbitni delež DDV.

 

Pomembno

Za delovanje odbitnega deleža DDV je potrebno, da imamo v nastavitvah obdobij za DDV odprto obdobje za DDV.

 

Vnos izdanih in prejetih računov ter obračun DDV poteka enako kot vnos brez odbitnega deleža.

Kategorije: