Očetovski dopust za zasebnika

 

V času, ko samostojni zavezanec za prispevke koristi očetovski dopust, mu prispevkov za socialno varnost za to obdobje ni potrebno plačevati, ne glede na to, v katero zavarovalno osnovo je uvrščen na podlagi dosežene osnove po obračunu davka preteklega leta.

Prispevke (od minimalne) plače za očetovski dopust takrat plačuje Republika Slovenija.

 

1. Na prvem koraku izberemo mesec obračuna ter po potrebi uredimo datume izplačila.

2. Na drugem koraku kliknemo na naziv zasebnika.

3. Izberemo vrsto izplačila Očetovski dopust brez nadomestila.

 

 

4. Vpišemo število enot (ur) očetovskega dopusta v tem mesecu.

5. Vnesemo datum od... do v mesecu obračuna.

6. Vnesemo datum prve zadržanosti: datum nastopa očetovskega dopusta.

7. Obračun shranimo in nadaljujemo kot običajno.

 

Kaj program pripravi?

Vnesena vrstica za očetovski dopust zasebnika je vidna na obrazcu OPSVZ, ki ga oddamo na eDavke.

Kategorije: