Obrestne mere

 

Obrestne mere, ki jih program upošteva pri obračunu obresti na odprte postavke in zumujena plačila, so vpisane v šifrantu Obrestne mere.  

Skrbnik sistema Minimax (SAOP) skrbi za ažurnost podatkov predpisane obrestne mere zamudnih obresti, uporabnik pa lahko v šifrant vnaša poljubne obrestne mere.

V šifrantu obrestnih mer lahko:

  • vnašamo nove obrestne mere
  • urejamo obrestne mere
  • brišemo obrestne mere
  • pregledujemo obrestne mere

Iz menija izberemo Šifranti > Obrestne mere.
 

Vnos obrestne mere

Obrestna mera velja od datuma, ki ga določimo, do datuma naslednje vrednosti za isto obrestno mero.

V primeru na sliki velja letna obrestna mera 5,1 % za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2016, saj začne s 1.1.2017 veljati letna obrestna mera v višini 5,2 %.

 

1. Kliknemo na Nov.

2. Vnesemo Naziv obrestne mere.

3. Izberemo Dan obrestovanja:

  • Prvi - obresti se izračunajo vključno z datumom za izračun obresti do datuma za izračun obresti (ta datum ni upoštevan v izračunu).
  • Zadnji - obresti se izračunajo od datuma za izračun obresti (ta datum ni upoštevan v izračunu) do vključno datuma za izračun obresti.

4. Vnesemo Datum obrestne mere.

5. Vnesemo Odstotek za obrestno mero.

6. Vnos potrdimo s klikom na Dodaj in nadaljujemo z vnosom sprememb odstotka obrestnih mer glede na datum. S klikom na Opusti pobrišemo vsebino polj Datum in Odstotek.

7. Kliknemo na gumb Shrani ali Shrani in nov, če želimo nadaljevati z vnosom nove obrestne mere.

 

Urejanje obrestne mere

1. Izberemo obrestno mero, ki jo želimo urediti, tako da kliknemo na naziv obrestne mere.

2. Kliknemo Uredi.

3. Uredimo podatke (naziv, datum, odstotek, ...).

4. Kliknemo na gumb Shrani.

 

Brisanje obrestne mere

Če iz šifranta obrestnih mer izbrišemo obrestno mero, ta ne bo več vidna v preglednici obrestnih mer in te obrestne mere ne bomo več mogli izbrati pri obračunu obresti.

Šifrant obrestnih mer je povezan z obračunom obresti, tako da je brisanje mogoče le, če obrestna mera ni vezana na nobeno obračun obresti.

1. Izberemo obrestno mero, ki jo želimo brisati, tako da kliknemo na naziv obrestne mere.

2. Kliknemo na Briši.

3. Odprlo se bo odločitveno okno (Res želite brisati?), kjer kliknemo V redu.

Kategorije: