Obračunati moram regres za leto 2017, program mi ponuja obračun za leto 2016

 

Program avtomatično obračunava regres za tekoče poslovno leto.

Če program predlaga leto regresa 2016, to pomeni, da v programu še nismo naredili prehoda v leto 2017.

V meniju  Knjigovodstvo Letne obdelave  izvedemo prehod v novo poslovno leto.

 

Obračun regresa za izbrano leto.

 

1. Pri meniju Plače  izberemo Nov reges.

2. Izberemo leto iz izpustnega seznama.

3. Vnesemo Datume izplačila

4. Vnesemo Datum plačila dajatev.

5. Označimo  Upoštevanje predhodnih izplačil za izračun dohodnine.

6. Vnesemo Znesek regersa.

7. Vnesemo Letni znesek regesa.

8. Nastavitev regesa Shranimo.

Kategorije: