Obračun regresa: Korak 1

 

V kolikor želimo pripraviti obračun regresa, je potrebno preveriti naslednje nastavitve.

 

1. Tekoče poslovno leto

Pred obračunom preverimo, če imamo določeno ustrezno (tekoče) poslovno leto, kar pomeni, da smo z letnimi obdelavami naredili prehod v novo leto.

Podatek lahko preverimo znotraj menija Knjigovodstvo > Letne obdelaveTekoče poslovno leto mora biti leto, za katerega obračunavamo regres.

 

2. Stopnja dohodnine pri obračunu regresa

Pri obračunu regresa izračuna program dohodnino po povprečni stopnji za posameznega delavca.

Če program ne more izračunati povprečne stopnje (na primer pri prvem obračunu v Minimaxu za tega delavca ali pri delavki na porodniškem dopustu), vpišemo stopnjo dohodnine za tega delavca v šifrantu delavcev.

V meniju izberemo Šifranti > Delavci.

1. Kliknemo na ime in priimek delavca ter nato na gumb Uredi.

2. Vpišemo odstotek dohodnine za regres.

Če želimo, da program izračuna pri regresu povprečno stopnjo dohodnine, mora biti znesek na delavcu 0,00.

Ne spreglejte: Za izračun povprečne stopnje dohodnine vzame program povprečje zadnjih šestih plač za posameznega delavca v tekočem letu, temu prišteje 1/12 letnega zneska regresa, ki je vpisan na prvem koraku obračuna regresa, in tako izračuna povprečno stopnjo akontacije dohodnine.

Do teh nastavitev za posameznega delavca lahko pridemo tudi na obračunu regresa.

 

3. Obračun regresa

Nato iz menija izberemo Plače > Obračun plač.

 

Postopek vnosa obračuna regresa

 

1. Kliknemo Nov regres.

2. S klikom na Uredi, program odpre okno za urejanje nastavitev obračuna: vnos osnovnih in ostalih podatkov, odgovorne osebe ter urejanja opisov za tiskanju.

Osnovni podatki

  • V Nazivu obračuna lahko podrobneje opišemo obračun. Ta podatek program izpiše na plačilni listi in rekapitulaciji ter v opisu temeljnice. Če izplačujemo drugi, tretji … del regresa, to obvezno navedemo v nazivu, za večji pregled nad izplačili. Tudi pregledi na konto karticah bodo nedvoumni.
  • Vnesemo Datum izplačila. Datum program zapiše na plačilnih nalogih in na ustreznih listinah.
  • Vnesemo Znesek regresa. Vpisani znesek regresa program na obračunu predlaga pri vseh zaposlencih in je vezan na ta obračun in izplačilo.
  • Vnesemo Letni znesek regresa. Znesek predstavlja kumulativni letni znesek regresa, vključno s tem izplačilom. Vpisani znesek se izpiše na Obrazec 3.

 

Ostali podatki

  • Neizplačan regres
  • Kolektivna pogodba: podatek program izpiše na listinah za FURS in AJPES.
  • Konto za invalida nad kvoto

Odgovorna oseba 

  • Odgovorna oseba: vpisano ime program upošteva na listinah za FURS in AJPES.
  • Telefon: podatek program izpiše na listinah za FURS in AJPES.

 

Opisi za tiskanje:

  • Urejamo vrsto izpisa ter dodatne izpise na listinah.

 

Kliknemo na gumb Shrani za potrditev vnosa ali Opusti, če ne želimo shraniti vnesenih nastavitev.  S klikom na Naprej pridemo na naslednji korak obračuna regresa.

 

Primer obračuna regresa nad uredbo

Pri obračuna regresa v znesku nad davčno uredbo bo program za znesek, ki presega 70 % povprečne plače, samodejno obračunal enake prispevke kot pri plačah.

Podatek o mejni vrednosti, nad katero se obračunavajo prispevki, vnašajo skrbniki sistema (SAOP).

Prispevki se ustrezno prikažejo na REK obrazcih, pripravijo pa se tudi plačilni nalogi za plačilo prispevkov.

Kategorije: