Obračun prispevkov zasebnika zavarovanega na podlagi 104

Značilnosti zavarovalne podlage 104

Značilnosti zavarovalne podlage 104 so enake zavarovalni podlagi 005 in 019, in sicer:

  • Zavezanec za prijavo v zavarovanje je zavarovanec sam.
  • Tedenski delovni/zavarovalni čas znaša od 1 – 40 ur na teden.
  • Zavezanec za plačilo prispevkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je zavarovanec sam. V skladu s 51. členom ZZVZZ je dolžan plačati prispevke od bruto osnove za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – po razvrstitvi v skladu z 209. členom ZPIZ-1 od zavarovalne osnove, vendar najmanj v višini minimalne plače.

 

Vir: http://www.durs.gov.si/si/prispevki_za_socialno_varnost/prispevki_za_socialno_varnost_pojasnila/uvedba_novih_zavarovalnih_podlag_103_in_104/

 

Nastavitve delavca zavarovanega na podlagi 104

V šifrantu Delavci izberemo ustreznega delavca (zasebnika) in v polju Zavarovan na podlagi izberemo Podlaga 104 ter vnesemo število ur zaposlitve na teden.

 

Obračun prispevkov za zasebnika zavarovanega na podlagi 104

Koraki obračuna prispevkov so enaki kot pri zasebniku, le da se v tretjem koraku razlikujejo prispevki in zavarovalna podlaga.

Na obrazcu OPSVZ se obračunavajo samo prispevki za zdravstvo. Obračuna se tudi pavšal prispevka za PIZ, za katerega nastane samo plačilni nalog in se ne evidentira v nobene evidence.

Kategorije: