Obračun prispevkov zasebnika

 

Pri zasebniku obračunavamo prispevke zasebnika.

Navodilo prikazuje obračun prispevkov zasebnika, ki NIMA zaposlenih.

Pri obračunu za zasebnika socialne varnosti se  Podatki o zavezancu upoštevajo iz nastavitev organizacije.

Zasebnika vnesemo v šifrant Delavci. Zasebnik se  predlaga na drugem koraku pri obračunu prispevkov. V kolikor imamo razloge zadržanosti (boleznino, starševski dopust) izpolnimo polja , drugače se postavimo na gumb Naprej, ter Zakjučimo obračun.

 

Nastavitve za zasebnika v Šifrantu delavcev 

Vnesemo naslednje podatke:

Osnovni podatki

1. Vnesemo Ime in priimek; zasebnika.

2. Vnesemo Davčna številka.

Spremenljivi podatki

3. Vnesemo naslov, pošto, državo prebivanja, državo rezidenstva, ter analitiko.

Bančni račun

4. Vnesemo IBAN račun.

Podatki za osebne prejemke

5. Izberemo Vrsta zaposlitve: ZAPOSLENI LASTNIK

6. Vnesemo Zaposlitev od : datum začetka zaposlitve, oziroma ustanovitve s.p.-ja.

7. Zavarovan na podlagi: izberemo zavarovalno podlago.

8. Polna zavarovalna osnova: vnesemo ustrezno osnovo za plačilo prispevkov.

Po potrebi izpolnimo še ostale podatke in zapis shranimo.

 

Delna oprostitev plačila prispevkov PIZ za nove sp-je (po 1.7.2013)

 

Obračun prispevkov zasebnika skozi obračun plač 

V meniju izberemo Plače > Obračun plač > Nova plača.

 

1. korak: Nastavitve obračuna

Osnovni podatki

1. Izberemo ustrezni mesec, ter uredimo naziv obračuna.

2. Izberemo vrsto obračuna  Obračun prispevkov zasebnika: označimo kljukico v kolikor želimo, da se prispevki za zasebnika obračunajo.

3.  Datum izplačila dajatev: podatek se zapiše na plačilne naloge in obrazec OPSVZ.

4. Neizplačana plača: označimo, v kolikor gre za takšen obračun.

5. Datum izplačila dajatev: podatek se zapiše na plačilne naloge in obrazec OPSVZ.

6. Obračun prispevkov zasebnika - imamo možnost izbire.

7. Delna oprostiev plačila PIZ za zasebnika - imamo možnost izbire.

8. Prehrana za zasebnika - program predlaga znesek, ki ga dobi z izračunom rednih ur deljeno s številom ur dela na dan.  Znesek lahko poljubno spremenimo, upošteva se na temeljnici in rekapitulaciji, plačilni nalog pa se ne pripravi. Če ne želimo obračuna prehrane, vnesemo znesek 0 (nič).

Če ima zasebnik dopolnilno/popoldansko dejavnost, v Nastavitvah > Organizacija označimo s kljukico, da imamo dopolnilno (popoldansko) dejavnost. S to nastavitvijo se obračunata pavšalna prispevka, vnos ur in osnov ni potreben.

S klikom na gumb Shrani potrdimo nastavitve, s klikom na Opusti prekličemo vnos in spremembe.

S klikom na Naprej pridemo na drugi korak obračuna prispevkov.

 

2. korak: Vnos "delavcev" obračuna

V našem primeru bo na obračunu samo zasebnik.

Če gre za prvi obračun, ga dodamo s klikom na Dodaj delavca.

Zasebnik ima pred imenom in priimkom črko Z (zasebnik). Zanj se predlaga polni mesečni fond ur. 

V primeru, da zasebnik dela skrajšan delovni čas, se na tem koraku uredi oziroma zapiše ustrezno število ur.

Vsi zneski so 0,00, ker se obračun pripravi šele s klikom na Naprej glede na podatke na prvem koraku obračuna.
 

Če ima zasebnik v tem mesecu le redno delo, nadaljujemo s klikom na Naprej, sicer najprej vnesemo "posebnosti".

 

Posebnosti pri obračunih za zasebnika

Obračun boleznine ali refundacije
Očetovski dopust

S klikom na Naprej pridemo na tretji korak obračuna.
 

 

3. korak: Predogled dokumentov in potrditev obračuna

Na tem koraku lahko preverimo listine, ki bodo nastale po potrditvi tega obračuna plače. 

S klikom na gumb Zaključi obračun se pripravijo:

Dokumenti

Shranijo se v dokumentni sistem.

Obrazci

Pripravijo se XML dokumenti za oddajo na Durs in Ajpes. REK-1 je možno oddajati na eDavke:

  • Neposredno na eDavke s klikom na gumb Obračun OPSVZ v eDavke (če so vse poti in digitalni certifikati ustrezno nameščeni na istem računalniku).
  • Druga možnost je, da datoteko xml shranimo na disk in jo nato uvozimo v eDavke (z istega računalnika ali pa xml pošljemo/prenesemo na drug računalnik in datoteko od tam uvozimo v eDavke).

 

Plačilni nalogi

S klikom na gumb Plačilni nalogi pridemo v modul Plačilni nalogi, kjer so zaradi filtra prikazani samo nalogi, ki smo jih ravno pripravili.
Naloge lahko takoj pripravimo za oddajo v bančni program ali jih natisnemo, lahko pa jih za plačilo pripravimo tudi kadar koli kasneje v sklopu ostalih plačilnih nalogov

Temeljnica

Temeljnica se pripravi glede na nastavitve knjiženja v šifrantu Avtomatični konti.

 

Preklic obračuna prispevkov

Zaključen obračun lahko prekličemo s klikom na gumb Preklic potrditve.

Kategorije: