Obračun prispevkov in plač pri zasebniku

 

Pri zasebniku obračunavamo prispevke zasebnika in plače njegovih zaposlencev (če jih seveda ima) z istim obračunom. 

 

Nastavitve v Šifrantu delavcev

Zasebnika vnesemo v šifrant Delavci.

Osnovni podatki

1. Vnesemo Ime in priimek; zasebnika.

2. Vnesemo Davčna številka.

Spremenljivi podatki

3. Vnesemo naslov, pošto, državo prebivanja, državo rezidenstva, ter analitiko.

Bančni račun

4. Vnesemo IBAN račun.

Podatki za osebne prejemke

5. Izberemo Vrsta zaposlitve: Zaposleni lastnik.

6. Vnesemo Zaposlitev od : datum začetka zaposlitve, oziroma ustanovitve s.p.-ja.

7. Zavarovan na podlagi: izberemo zavarovalno podlago.

8. Polna zavarovalna osnova: vnesemo ustrezno osnovo za plačilo prispevkov.

Po potrebi izpolnimo še ostale podatke in zapis shranimo.

Katere podatke je potrebno vnesti v šifrant za obračun plač zaposlenih pri zasebniku najdete v navodilu Šifrant Delavci.

 

V primeru, da ima zasebnik zaposlene, bo obračun po korakih zajemal:

1. korak: osnovne nastavitve obračuna za zasebnika in obračuna za plače zaposlencev.

2. korak: delavce obračuna, kjer za zasebnika in delavce urejamo vrste izplačil.

3. korak: pripravijo se vse potrebne listine in možnost oddaje obrazcev na e-davke za zasebnika in zaposlence, plačilni nalogi in knjigovodska temeljnica.

Kategorije: