Obračun prispevkov od razlike do minimalne plače

 

Če je na obračunu plače znesek bruto plače pri polnem fondu ur pod minimalno plačo (vnašajo jo skrbniki sistema), bo Minimax samodejno obračunal prispevke od razlike do minimalne plače za obračunane ure.

Prispevki, ki se obračunajo od razlike do minimalne plače:

1. Prispevek za PIZ iz bruto plače: bremeni delodajalca

2. Prispevek za starševsko varstvo iz bruto plače: bremeni delavca

3. Prispevek za PIZ na bruto plačo: bremeni delodajalca

4. Prispevek za starševsko varstvo na bruto plačo: bremeni delodajalca

Osnova za obračun prispevkov od razlike do minimalne plače in izračunani prispevki od tega zneska so prikazani na plačilnih listah in v REK-1 obrazcu.

Če pa delodajalec izplačuje delavcu to razliko kot del plače, se ta razlika vnese na sledeči način > Razlika do minimalne plače .

 

V minimalno plačo se ne upošteva:

  • dodatek za nočno delo
  • dodatek za delo v nedeljo in
  • dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.