Obračun plače za mesec pred vstopom v mM zaradi podatkov o dohodnini

 

Program omogoča obračun plač za največ en mesec pred začetkom poslovanja v programu Minimax, zato nam tak način vnosa podatkov za dohodnino pride v poštev samo, če začenjamo s knjiženjem v programu 1. januarja tekočega leta in želimo vnesti samo decembrsko plačo preteklega leta.

  • Podatki za dohodnino zajemajo podatke o izplačilih tekočega leta, zajamejo vsebinsko plače od decembra preteklega leta (izplačilo v januarju tekočega leta) do novembra tekočega leta (izplačilo v decembru).
  • Če začenjamo s poslovanjem v Minimaxu sredi leta, ni mogoče vnesti več obračunov plač, ampak lahko manjkajoče podatke o izplačilih za tekoče leto vnesemo ročno v modul Obračun plač > Dohodnina.

1. Za vnos obračuna decembrske plače za potrebe dohodnine izberemo Plače > Obračun Plač > Nova plača.

2. Izberemo mesec (december preteklega leta).

3. Vnesemo datum izplačila (delavcu) - ta podatek bo na plačilnih listah, obrazcih in plačilnih nalogih.

4. Vnesemo datum izplačila dajatev - ta podatek bo na obrazcih in plačilnih nalogih.

 

 

 

Kaj program pripravi?

Obračuna se plača z vsemi ustreznimi listinami in zapisi v evidence za dohodnino.

Temeljnica se ne pripravi, ker mora biti plača knjižena v preteklo poslovno leto in jo boste upoštevali pri knjiženju otvoritve.

Kategorije: