Obračun plače glede na število točk na mesec

 

Pri obračunu plače glede na število točk na mesec, moramo upoštevati naslednja navodila:

1. Število točk vnesemo pri posameznem zaposlenemu v meniju Šifranti > Delavci, v zavihku Podatki za osebne prejemke. 

2. Pri polju Izračun urne postavke iz izberemo možnost Točk na mesec.

3.V polje Število točk na mesec vnesemo število (na primer 1.000).

 

 

 

4. Na 1. koraku obračuna plače, v zavihku Ostali podatki, vnesemo Vrednost točke/mesec.

5. Vnos podatkov shranimo in nadaljujemo na drugi korak obračuna plače.

 

 

Kaj program pripravi?

Program bo na podlagi urejenih nastavitev pripravil obračun plače, pri katerem bo upošteval postavko glede na število točk na mesec.