Obračun plače glede na število točk na mesec

 

Če želimo pripraviti obračun plače glede na število točk na mesec, je treba upoštevati naslednja navodila.

1. Število točk vnesemo pri posameznem zaposlenemu v šifrantu "Delavci", s klikom na polje "podatki za osebne prejemke". 

2. Izberemo opcijo -> Izračun urne postavke ter vnesemo število točk na mesec (vnesemo število, primer 1.000).

 

 

 

3. Vnesemo vrednost točke in sicer znotraj obračuna plače  (1. korak obračuna), s klikom na polje Ostali podatki -> Vrednost točke/mesec.

4. Vnos podatkov shranimo in nadaljujemo na drugi korak obračuna plače.

 

 

 

 

Kaj program pripravi?

Program bo na podlagi tako urejenih nastavitev pripravil obračun plače, pri katerem bo upošteval postavko glede na število točk na mesec.