Obračun plač za javna dela

 

Državna, socialna podjetja in neprofitne organizacije lahko izvajajo javna dela. V Minimaxu so vrste neprofitnih organizacij društa in pravne osebe zasebnega prava.

Obračun plač za javna dela imajo naslednje posebnosti:

  • se ne obračuna dodatek za delovno dobo
  • ni oprostitve prispevka za zaposlovanje
  • obračun se ne pošilja na Ajpes, torej se skladno s tem tudi ne kreira obrazec zap/m
  • obračuna se plača na podlagi normiranih ur -> vedno je fond 174 ur.

 

Postopek vnosa obračuna za javna dela

1. Nastavitve uredimo prek menija šifranta delavca, s klikom na določenega zaposlenega ter na gumb "uredi". Znotraj polja "podatki za osebne prejemke" izberemo vrsto zaposlitve -> "Zaposlen delavec - javna dela".

2.  Postopek vnosa podatkov, nadaljujemo prek menija "obračuna plač". 

 

Kaj program pripravi?

Program na podlagi predhodno urejenih nastavitev, avtomatsko pripravi obračun za javna dela, kateri upošteva vse zgoraj navedene posebnosti.