Obračun obresti za zamujena plačila

V kolikor želimo pripraviti obračun obresti za zamujena plačila, program pripravi omenjeno samo za tekoče poslovno leto.

V primeru, da želimo obračunati obresti za plačila, katera se nanašajo na pretekla poslovna leta, je potrebno le to pripraviti "ročno".

 

Kategorije: