Obračun DDV po plačani realizaciji

 

Za vodenje DDV-ja po plačani realizaciji moramo urediti nastavitve preden začnemo z vnosom izdanih in prejetih računov.

1. Izberemo meni Nastavitve > Obdobja za DDV

2. Odpremo novo obdobje s klikom Nov.

 

Če smo v miniMAXu že obračunavali DDV, potem moramo najprej zaključiti staro obdobje (vnesemo datum konca) in nato odpreti novega.

1. Za novo obdobje določimo Datum začetka: vpišemo datum, s katerim začenjamo obračunavati DDV po plačani realizaciji.

2. Datum konca: polje pustimo prazno.Datum zaključka obdobja vnesemo samo takrat, kadar se določeni pogoji obračuna DDV spremenijo.
Npr. stranka je najprej mesečni davčni zavezanec, nato pa postane trimesečni davčni zavezanec.
V tem primeru zaključimo prvo obdobje in vnesemo novo davčno obdobje, v katerem se določi, da je stranka trimesečni davčni zavezanec.
Tudi v primeru, ko je stranka mesečni davčni zavezanec in želi narediti prehod na obračun DDV-ja po plačani realizaciji, mora obstoječe obdobje zaključiti in odpreti novo obdobje v katerem določi, da bo vodila DDV po plačani realizaciji.

3. Zavezanec za DDV: določimo, da smo mesečni oziroma trimesečni davčni zavezanec.

4. Obračun po plačani realizaciji: če želimo voditi DDV po plačani realizaciji, polje označimo s kljukico.
Ta nastavitev vpliva na podatke na temeljnici (podatki za DDV), pri čemer se datum za DDV zapiše šele, ko je račun zaprt (plačilo je povezano z računom).
 

5. Pripravlja se Poročilo o dobavah: polje označimo, če želimo pripraviti Poročilo o dobavah.

Tudi sicer se ob prvi izstavitvi računa z vrsto obračuna DDV Gradbeni posel polje samodejno označi s kljukico.
Program bo v tem primeru vedno pripravil poročilo o dobavah, tudi če v določenem obdobju ni bilo tovrstnih transakcij.
Zakonodaja namreč zahteva, da davčni zavezanec predloži poročilo ne glede na to, ali je v koledarskem mesecu, za katerega predlaga poročilo, opravil zadevne dobave.

 

Prejeti računi

Posebnosti pri knjiženju prejetih računov po plačani realizaciji.

 

Izdani računi

Posebnosti pri knjiženju izdanih računov po plačani realizaciji.