Obračun DDV-ja v primeru začetka spremembe statusa davčnega zavezanca sredi meseca

 

Navodilo velja v primeru spremembe statusa davčnega zavezanca.

  • Vnesti je potrebno novo davčno obdobje z dnem, ko postanemo zavezanci za DDV.
  • Program pri vnosu dokumentov posledično zajame v podatke za DDV samo dokumente, vključno s tem datumom in vse kasnejše.
  • Obračun DDV-ja pripravimo nato po običajnem postopku.

 

Kategorije: