Obračun DDV-ja in odbitni delež

 

Društva in nekatere druge organizacije morajo pri upoštevanju vstopnega DDV upoštevati odbitni delež. 

 

Urejanje nastavitev odbitnega deleža

1. V meniju Nastavitve  izberemo Odbitni delež DDV.

2. S klikom na Nov ali Uredi za obstoječi zapis določimo odbitni delež DDV.

3. Vnesemo Velja od, ki predstavlja začetni datum upoštevanja odbitnega deleža in

4. Velja do, ki predstavlja končni datum upoštevanja odbitnega deleža.

5. V polje Odstotek vnesemo vrednost odbitnega deleža.

Primer: če lahko upoštevamo 80 % vhodnega DDV, 20 % pa ga ne smemo upoštevati, v to polje vnesemo 80.

 

Kaj program naredi?

Program bo pri prejetih računih upošteval samo tolikšen delež DDV-ja, ki ga imamo vpisanega v to polje.

Neodbitni DDV zvišuje znesek stroška, odhodka, OS, zaloge …

Na vsaki temeljnici prejetega računa je spodaj ločeno prikazano, kolikšna vrednost DDV se upošteva kot odbitni vhodni DDV in kolikšna vrednost DDV se ne upošteva.

Vnos izdanih in prejetih računov ter obračun DDV poteka enako kot vnos brez odbitnega deleža.

Kategorije: