Obračun davka na finančne storitve

 

V meniju dulu obračunavamo > Knjigovodstvo, izberemo > Davek na finančne storitve.

Iz obračuna davka lahko posredujemo podatke neposredno na spletni portal e-davki, potrditev obdelave obračuna pripravi plačilni nalog ter temeljnico v dvostavnem knjigovodstvu.

  • Na kontu "Terjatve do kupcev" v šifrantu kontov je potrebno določiti lastnost Davek na finančne storitve. 
  • Zajemanje podatkov deluje po pravilu "Plačane realizacije", zato se podatki prenašajo na osnovi knjižb na strani "Dobro"(plačila računov).

 

Program bo glede na nastavitev konta upošteval knjižbe plačil računov na strani dobro in polnil podatke  ločeno po mesečnih obdobjih.

Podatke je mogoče tudi vnašati  ročno in tako spremeniti predlagane podatke iz kontov.

V kolikor gre za kombinacijo različnih dejavnosti ne samo izključno finančnih storitev, je potrebno zajemanje podatkov krmiliti z različnimi konti terjatev na vnosu izdanega računa.

 

Vnos obdobja 

V meniju Knjigovodstvo > Davek na finančne storitve, izberemo gumb Nov

Podatki se samodejno prepišejo v novo obdobje na osnovi knjižb iz dvostavnega knjigovodstva.

S klikom na gumb Pošlji v e-davke posredujemo podatke neposredno iz programa na spletni portal e-davki.

S klikom na gumb Pripravi XML za e-davke, se pripravi xml datoteka, ki jo shranimo na svoj računalnik, ter naknadno uvozimo.

S klikom na gumb Uredi, lahko podatke spreminjamo, ter dodajamo vrednost morebitnih obresti ter pribitka.

S klikom na gumb Osveži podatke, se ponovno prepišejo podatki iz knjižb dvostavnega knjigovodstva.

S klikom na gumb Potrdi, se pripravi temeljnica v dvostavnem knjigovostvu ter plačilni nalog.

 

Potrjeno obdobje je mogoče preklicati in naknadno urejati z izbiro gumba Prekliči potrditev.