Obračun 13. plače

 

Obračun božičnice, 13. plače ali novoletne nagrade

Delovnopravni predpisi pojmov božičnica, 13. plača ali novoletna nagrada ne urejajo enotno. Ne glede na samo poimenovanje tega izplačila pa je z davčnega vidika pomembno, ali gre za izplačilo, ki je sestavni del plače. Najpogostejše uporabljen izraz »božičnica« se namreč v praksi uporablja tako v primerih, ko je izplačilo božičnice s kolektivno pogodbo ali s pogodbo o zaposlitvi opredeljeno kot sestavni del plače, kot tudi v primerih, ko se ta izraz uporabi ob izplačilu nagrad zaposlenim ob novem letu, ki pa ne pomenijo sestavnega dela plače.

Zakon o delovnih razmerjih – ZDR (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) kot sestavni del plače opredeljuje tudi plačilo za poslovno uspešnost pod pogojem, da je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo, ali pogodbo o zaposlitvi (drugi odstavek 126. člena).

V Minimaxu podpiramo izplačilo »božičnice (13. plače, novoletne nagrade)« kot sestavni del plače.

 

Postopek vnosa obračuna:

1. V meniju izberemo Plače > Obračun plač.

2. Obračun božičnice (13. plače, novoletne nagrade) obračunamo posebej (ne z rednim obračunom plače). Ko dodajamo nov obračun, za obračunski mesec izberemo obračunski mesec predhodne plače.

Če je izplačilo po plačah za november, za mesec izberemo november. S tem obračunom plač bo program poračunal dohodnino.

3. V naziv obračuna vpišemo poljuben naziv:  npr. Božičnica (13. plača, Novoletna nagrada)

4. Za vrsto obračuna izberemo Izredna izplačila. Predlaganih ur ni treba spreminjati.

5. Olajšave pri teh obračunih ponavadi niso upoštevane (kljukice ne sme biti v polju).

6. Tudi odtegljajev pri takšnih obračunih ne obračunavamo (kljukice ne sme biti v polju.).

7. Ostale nastavitve lahko pustimo, kot so predlagane in nastavitve shranimo.

8. Na drugem koraku obračuna plač vnesemo želene obračunske postavke oziroma avtomatično predlagane izbrišemo.

Če želimo imeti poljuben naziv na plačilni listi, izberemo "Druga dela" in vnesemo znesek in naziv. Ur ne vnašamo, ker nam povečujejo fond ur za M4.

9. Nadaljevanje obračuna poteka na enak način kot pri vsakem rednem obračunu plače.

 

 

Kaj program pripravi?

Program obračuna Božičnico (13. plačo, novoletno nagrado) kot sestavni del plače in pripravi podatke za posredovanje na eDavke, obrazec REK-1.

 

 

 

 

Kategorije: