Novosti verzije 27 (21.12.2016)

 

1. Nov kontni načrt

V sklopu namestitve je bil nameščen je nov kontni načrt in tako omogočen prehod na nov kontni načrt za vse vrste organizacij.

Preverite na priloženi povezavi navodilo, ki se nanaša na prehod na enotni kontni načrt, ki je stopil v veljavo s 1.1.2016.

 

2. Izvoz temeljnic v xml datoteko za uvoz v druge programe

Novost se nanaša na izvoz temeljnic iz dvostavnega knjigovodstva v datoteko XML, katero lahko pošljete v računovodski servis.

Namenjeno je podjetnikom, ki imajo npr. izdane račune v programu Minimax, računovodja pa uporablja drug računovodski program.

 

3. Namestitev komponente za podpisovanje e-računov na operacijskih sistemih Mac OS X in Linux

V programu je možno podpisovanje e-računov tudi na operacijskih sistemih Mac OS X in Linux.

 

4. Priprava datoteke in izpis povezan s prostovoljnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem

V meniju izberemo Plače > Dohodnina-> Priprava datoteke

 

5. Razbremenitev zalog iz maloprodaje z upoštevanjem materiala v sestavnici

Pri prodaji v maloprodaji, se samodejno razbremeni zaloga v modulu veleprodaja oziroma zaloga.

 

6. Prodaja v maloprodaji iz zalog veleprodaje

V primeru uporabe programa Saopnet POS ter maloprodaje v programu Minimax, imamo možnost prodaje v maloprodaji iz zalog veleprodaje.