Novosti verzije (9. 10. 2016)

1. Knjiženje terjatve na izdanih računih v primeru končnega potrošnika izven EU.

Pri knjiženju izdanega računa v primeru, da imamo izbrano vrsto stranke "končni potrošnik" ter izbrano državo izven EU, nam program ponudi polje "upoštevaj državo stranke". Če mu dodamo kljukico, bo program poknjižil terjetve na ustrezne konte.

http://help.Minimax.si/sl/knjizenje-terjatve-na-izdanih-racunih-v-primeru-koncnega-potrosnika-izven-eu

 

2. Obračun plače - v primeru, da imamo obračunano dnevnico, se pri obračunu plače zniža število obračunanih malic.

V primeru, da imamo v mesecu, ko obračunavamo plačo, obračunan tudi nalog za službeno potovanje, z dnevnico za zaposlenega, program dnevnico upošteva in ustrezno zniža število malic.

http://help.Minimax.si/sl/v-primeru-obracunane-dnevnice-se-zniza-stevilo-obracunanih-dni-prehrane

 

3. V nastavitvah izpisov dodana možnost izpisa naslova Minimax.

V nastavitvah izpisov dodamo kljukico pri "izpis naslova Minimax".  Program pripravi račun oziroma želen dokument z izpisom naslova Minimax v spodnjem delu dokumenta.

http://help.Minimax.si/sl/izpis-naslova-Minimax-na-izpisih

 

4. V šifrantu delavci vnešen % dohodnine vpliva na obračun regresa in plače.

http://help.Minimax.si/sl/vnesen-odstotek-dohodnine-vpliva-na-izracun-dohodnine-pri-regresu-placi