Novosti verzije 26.06 (18.11.2016)

 

1. Knjiženje terjatve na izdanih računih in dnevnih iztržkih v primeru končnega potrošnika izven EU.

Pri knjiženju izdanega računa in dnevnega iztržka, v primeru izbire stranke, ki ima vnesen tip stranke "končni potrošnik" ter državo izven EU, program ponudi možnost, da dodamo kljukico pri zapisu: "upoštevaj državo stranke".

 

2. Način prejemanja računov za mesečno licenčnino

Administrator plačnika ima možnost prek menija "plačnik"  s klikom na gumb "uredi", urejati podatke o plačniku in izbirati med različnimi načini prejemanja mesečnih računov.

Vneseni podatki se upoštevajo na računu za mesečno licenčnino.