Novosti verzije 26 (01.08.2016)

Dvostavno knjigovodstvo

Dodana možnost ročnega zapiranja odprtih postavk pri ročnem knjiženju temeljnice.

Izdani računi

Dodana možnost izbire samodejnega knjiženja na ustrezni konto v primeru izdanega računa končnemu potrošniku ne glede na državo.

Omogočena izstavitev računa z ddv-jem in oprostitvijo po 76. a členu (gradbeni posel).

Obračun Plač

Dodana opcija Prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.